Hellingshoek

De hellingshoek bepaalt met hoeveel kracht de natuurlijke spoeling gebeurt.

Een Nederlandse studie over de invloed van de hellingshoek op de vervuiling van panelen wijst uit dat er een kritisch punt ontstaat bij een hellingshoek rond de 20°. Dit type installaties zijn vooral terug te vinden in de industrie en de landbouw.
Toch wijst Dr Häberlin er dan weer op dat er zelfs bij hellingshoeken van 65° duidelijk vervuiling optreedt.

Bij een lage hellingshoek is het ook typisch dat er een vuilrand optreedt aan de onderkant van het paneel. Bij hellingshoeken van 15° en minder zal deze vuilrand gemakkelijk het silicium bedekken en het rendement opmerkelijk beïnvloeden.

 

Hellingshoek 01

Hellingshoek 35°

Hellingshoek 02

Hellingshoek 6°

Hellingshoek 03

Vuilrand bij 6°