Praktijkcijfers

 

     1. Studies

 

Er werden reeds  verschillende studies uitgevoerd die laten zien hoe belangrijk het is om zonnepanelen regelmatig te reinigen.

Häberlin

Zo onderzocht Dr H. Häberlin  het effect van het reinigen van PV-panelen over een periode van meer dan 12 jaar (Langzeiterfahrungen in der photovoltaik-systemtechnik, Zwitserland 2007). Daarbij kwam hij tot de conclusie dat een reiniging 8% -12% rendementsverbetering gaf, indien de reinigingen om de 4 jaar werden uitgevoerd. Als je dit omrekent, dan zie je dat zonnepanelen 2-3% per jaar aan rendement verliezen door vervuiling. Maar in meer vervuilende omstandigheden kan dit twee maal zo snel gaan.

TNO

Uit een onderzoek van het TNO in Nederland, waarbij de relatie werd onderzocht tussen de hellingshoek en de vervuilingsgraad, bleek een vervuiling van 4,4% tot 7,7% na één jaar. Ook bleek er een zwaartepunt te zijn in vervuiling bij een hellingshoek van 20°.

Solar Clean en VITO

Solar Clean wil zich inzetten om meer duidelijkheid te geven in het rendement van het reinigen van zonnepanelen. Daarom startten wij een praktijkonderzoek in samenwerking met VITO. Hierbij werden de PV-installaties van 10 landbouwbedrijven opgevolgd voor en na de reiniging van een deel van de panelen. Het totale onderzoek nam een 3-tal maanden in beslag en leverde zeer duidelijke resultaten op.

De vervuiling liep sterk uiteen en was afhankelijk van het type bedrijf en soort gebouw waar de panelen op lagen. De grootste vervuiling werd gemeten op stallen waarin vee wordt gehuisvest en dit in combinatie met een open-nok-ventilatie of ventilatie via kokers in het dak. Op dit soort stallen werden een vervuiling van 5% tot 17% gemeten.

Zo moeten landbouwers met melkvee-, pluimvee-, of varkensstallen  hun panelen regelmatig nakijken en zo nodig beroep doen op een schoonmaakbedrijf.

 

     2. Praktijkcijfers

Hieronder ziet u de resultaten van een aantal praktijkproeven die door Solar Clean werden uitgevoerd om het rendement van het schoonmaken van zonnepanelen te laten zien.

Hiervoor werden op de betrokken installaties omvormer(s) met vuile panelen vergeleken met de omvormer(s) waarvan de panelen gereinigd waren over een periode van enkele weken. De omstandigheden van de vuile en de gereinigde panelen zijn identiek en deze proefopstelling is de betrouwbaarste en simpelste manier om rendementsverschillen op te meten.

 

Results