Vervuiling

Zure regen, vogeluitwerpselen, chemicaliën, stof en andere verontreinigingen uit de lucht vinden op zonnepanelen een uitstekend aangrijpingspunt.
Vanaf de dag van plaatsing begint zich een dunne laag van fijn stof op te bouwen, die niet door de regen wordt meegenomen en die de hoeveelheid ingestraald licht gaat beperken.

“Samen met het Ruhrgebied, delen van Nederland en de regio rond Milaan is Vlaanderen de zwaarst met fijn stof vervuilde regio ter wereld.” (bron: www.mmk.be)

De snelheid van verontreiniging hangt sterk af van de locatie. Vliegroutes van trekvogels, verbrandingsovens, spoorlijnen, snelwegen en dergelijke resulteren in een beduidend sneller ontwikkelen van een vuillaag.

Hieronder enkele sprekende voorbeelden van allerlei soorten vervuiling: